You dont have javascript enabled! Please enable it!

ダンス こんなに 吹く Nghĩa là gì ?ダンス dansu こんなに konnani ふく fuku

ダンス こんなに 吹く Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

ダンス こんなに 吹く Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ダンス こんなに 吹く Nghĩa là gì ?ダンス dansu こんなに konnani ふく fuku. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ダンス こんなに 吹く

ダンス

Cách đọc : ダンス dansu
Ý nghĩa : nhảy, khiêu vũ
Ví dụ :
はダンスがきです。
はダンスをっています。
Cô ấy rất thích nhảy
Tôi đang học khiêu vũ

こんなに

Cách đọc : こんなに konnani
Ý nghĩa : như thế này
Ví dụ :
こんなにめてんだ。
Lần đầu tiên tôi mới đọc cuốn sách thú vị như thế này

吹く

Cách đọc : ふく fuku
Ý nghĩa : thổi
Ví dụ :
が吹いている。
Hôm nay gió bắc đang thổi

Trên đây là nội dung bài viết : ダンス こんなに 吹く Nghĩa là gì ?ダンス dansu こんなに konnani ふく fuku. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: