You dont have javascript enabled! Please enable it!

あり 最悪 かえる Nghĩa là gì ?あり さいあく かえる

あり 最悪 かえる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

 あり 最悪 かえる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
あり かえる Nghĩa là gì ?あり さいあく かえる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  あり かえる

あり

Cách đọc : あり
Ý nghĩa : con kiến
Ví dụ :
ありの群れが糖にたかっている。
Đàn kiến đang đánh nhau vì đường

最悪

Cách đọc : さいあく
Ý nghĩa : tồi tệ nhất
Ví dụ :
とか態を避けることができました。
May sao tôi đã tránh được tình trạng tồi tệ nhất

かえる

Cách đọc : かえる
Ý nghĩa : con ếch
Ví dụ :
んぼのでかえるが唱している。
Lũ ếch trong ruộng đang hợp sướng với nhau

Trên đây là nội dung bài viết : あり かえる Nghĩa là gì ?あり さいあく かえる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: