You dont have javascript enabled! Please enable it!

đường cong, gửi qua đường bưu điện, điểm tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?

đường cong, gửi qua đường bưu điện, điểm tuyệt đối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đường cong, gửi qua đường bưu điện, điểm tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đường cong, gửi qua đường bưu điện, điểm tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đường cong gửi qua đường bưu điện điểm tuyệt đối

đường cong

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きょくせん
Ví dụ :
Con đương này vẽ một đường cong thoai thoải
このは、ゆるいを描いているよ。

gửi qua đường bưu điện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆうそう
Ví dụ :
hãy gửi sách cho tôi qua đường bưu điện
してください。

điểm tuyệt đối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まんてん
Ví dụ :
tôi đã đạt điểm tối đa cho bài kiểm tra cho bài chữ quốc ngữ
のテストはでした。

Trên đây là nội dung bài viết : đường cong, gửi qua đường bưu điện, điểm tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: