You dont have javascript enabled! Please enable it!

khoa sản, chưa kết hôn, lao lực, làm việc quá sức tiếng Nhật là gì ?

khoa sản, chưa kết hôn, lao lực, làm việc quá sức tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khoa sản, chưa kết hôn, lao lực, làm việc quá sức tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
khoa sản, chưa kết hôn, lao lực, làm việc quá sức tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khoa sản chưa kết hôn lao lực, làm việc quá sức

khoa sản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さんふじんか
Ví dụ :
gần đây sự thiếu hụt trong khoa sản đang trở thành vấn đề nhỉ
になっているね。

chưa kết hôn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みこん
Ví dụ :
anh ta vẫn chưa kết hôn
はまだです。

lao lực, làm việc quá sức

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かろう
Ví dụ :
anh ta vì làm việc quá sức mà ngã bệnh
労のために倒れたの。

Trên đây là nội dung bài viết : khoa sản, chưa kết hôn, lao lực, làm việc quá sức tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: