You dont have javascript enabled! Please enable it!

kiểu tây, mong mỏi, mong ngóng, ghi khắc trong đầu tiếng Nhật là gì ?

kiểu tây, mong mỏi, mong ngóng, ghi khắc trong đầu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kiểu tây, mong mỏi, mong ngóng, ghi khắc trong đầu tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
kiểu tây, mong mỏi, mong ngóng, ghi khắc trong đầu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kiểu tây mong mỏi, mong ngóng ghi khắc trong đầu

kiểu tây

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ようふう
Ví dụ :
tôi đang sống trong một ngôi nhà kiểu tây
んでいます。

mong mỏi, mong ngóng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まちのぞむ
Ví dụ :
người dân của đất nước đó luôn mong mỏi hoà bình
そのんでいるの。

ghi khắc trong đầu

Nghĩa tiếng Nhật () : 掛ける
Cách đọc : こころがける
Ví dụ :
hãy nhớ tham gia giao thông an toàn
掛けてください。

Trên đây là nội dung bài viết : kiểu tây, mong mỏi, mong ngóng, ghi khắc trong đầu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: