You dont have javascript enabled! Please enable it!

ánh sáng ban mai, thị trưởng, nhập môn tiếng Nhật là gì ?

ánh sáng ban mai, thị trưởng, nhập môn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ánh sáng ban mai, thị trưởng, nhập môn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
ánh sáng ban mai, thị trưởng, nhập môn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ánh sáng ban mai thị trưởng nhập môn

ánh sáng ban mai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あさひ
Ví dụ :
mặt trời buổi sáng đã lên
が昇りました。

thị trưởng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しちょう
Ví dụ :
thị trưởng mới đã được chọn
しいばれました。

nhập môn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にゅうもん
Ví dụ :
Tôi đã gia nhập đội Sumo
しました。

Trên đây là nội dung bài viết : ánh sáng ban mai, thị trưởng, nhập môn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: