You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

人物 触れる 記念 Nghĩa là gì じんぶつ ふれる きねん

人物 触れる 記念 Nghĩa là gì じんぶつ ふれる きねん

人物 触れる 記念 Nghĩa là gì じんぶつ ふれる きねん
れる Nghĩa là gì じんぶつ ふれる きねん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  れる

人物

Cách đọc : じんぶつ
Ý nghĩa : nhân vật
Ví dụ :
です。
Anh ấy là nhân vật quan trọng trong công ty

触れる

Cách đọc : ふれる
Ý nghĩa : sờ, chạm
Ví dụ :
れてどきどきしたよ。
Tay chạm tay, tim đập thình thịch

記念

Cách đọc : きねん
Ý nghĩa : kỉ niệm
Ví dụ :
にみんなでしたよ。
Mọi người đi du lịch để kỷ niệm đợt tốt nghiệp

Trên đây là nội dung bài viết : れる Nghĩa là gì じんぶつ ふれる きねん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: