You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

人間 刺身 ばら Nghĩa là gì ?にんげん さしみ ばら

人間 刺身 ばら Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

人間 刺身 ばら Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ばら Nghĩa là gì ?にんげん さしみ ばら. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ばら

人間

Cách đọc : にんげん
Ý nghĩa : con người
Ví dụ :
です。
Suy nghĩ của con người thật phức tạp

刺身

Cách đọc : さしみ
Ý nghĩa : món sasimi
Ví dụ :
べません。
Tôi không ăn mon sasimi

ばら

Cách đọc : ばら
Ý nghĩa : hoa hồng
Ví dụ :
いにばらのを贈りました。
Tôi đã gửi bó hoa hồng chúc mừng

Trên đây là nội dung bài viết : ばら Nghĩa là gì ?にんげん さしみ ばら. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: