仕上げ 結晶 文化財 Nghĩa là gì しあげ けっしょう ぶんかざい

仕上げ 結晶 文化財 Nghĩa là gì しあげ けっしょう ぶんかざい

仕上げ  結晶  文化財  Nghĩa là gì しあげ けっしょう ぶんかざい
Nghĩa là gì しあげ けっしょう ぶんかざい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

仕上げ

Cách đọc : しあげ
Ý nghĩa : sự hoàn thiện
Ví dụ :
は論げにったの。
Anh ấy đã đi vào giải đoạn hoàn thành luận vặn

結晶

Cách đọc : けっしょう
Ý nghĩa : kết tinh, tinh thể
Ví dụ :
晶にはいろいろながあります。
tinh thể tuyết có rất nhiều hình dạng khac nhau

文化財

Cách đọc : ぶんかざい
Ý nghĩa : tài sản văn hóa, di sản văn hóa
Ví dụ :
このです。
toà nhà này là di sản văn hoá quốc gia

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì しあげ けっしょう ぶんかざい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :