You dont have javascript enabled! Please enable it!

使用 主義 国民 Nghĩa là gì しよう しゅぎ こくみん

使用 主義 国民 Nghĩa là gì しよう しゅぎ こくみん

使用 主義 国民 Nghĩa là gì しよう しゅぎ こくみん
使 Nghĩa là gì しよう しゅぎ こくみん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 使

使用

Cách đọc : しよう
Ý nghĩa : sử dụng
Ví dụ :
この使するに、をおみください。
Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đọc hướng dẫn sử dụng

主義

Cách đọc : しゅぎ
Ý nghĩa : chủ nghĩa
Ví dụ :
たないです。
Tôi là người theo chủ nghĩa không có ô tô

国民

Cách đọc : こくみん
Ý nghĩa : người dân
Ví dụ :
です。
Sự an toàn của người dân là điều quan trọng nhất

Trên đây là nội dung bài viết : 使 Nghĩa là gì しよう しゅぎ こくみん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: