You dont have javascript enabled! Please enable it!

停電 名所 気圧 Nghĩa là gì ていでん めいしょ きあつ

停電 名所 気圧 Nghĩa là gì ていでん めいしょ きあつ

停電  名所  気圧  Nghĩa là gì ていでん めいしょ きあつ
圧 Nghĩa là gì ていでん めいしょ きあつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

停電

Cách đọc : ていでん
Ý nghĩa : mất điện
Ví dụ :
したよ。
Bão lớn nên đã mất điện đó.

名所

Cách đọc : めいしょ
Ý nghĩa : danh lam
Ví dụ :
ここは桜のです。
Nơi đây là một danh lam nổi tiếng bởi hoa anh đào.

気圧

Cách đọc : きあつ
Ý nghĩa : khí áp
Ví dụ :
圧が低いね。
Ở trên núi cao thì khí áp thấp nhỉ.

Trên đây là nội dung bài viết : 圧 Nghĩa là gì ていでん めいしょ きあつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: