You dont have javascript enabled! Please enable it!

制限 投票 心理 Nghĩa là gì せいげん とうひょう しんり

制限 投票 心理 Nghĩa là gì せいげん とうひょう しんり

制限 投票 心理 Nghĩa là gì せいげん とうひょう しんり
Nghĩa là gì せいげん とうひょう しんり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 制

制限

Cách đọc : せいげん
Ý nghĩa : chế hạn
Ví dụ :
を制しています。
Cô ấy đang hạn chế ăn uống

投票

Cách đọc : とうひょう
Ý nghĩa : bỏ phiếu
Ví dụ :
票をませました。
Tôi đã đã đi bỏ phiếu từ sáng sớm

心理

Cách đọc : しんり
Ý nghĩa : tâm lý
Ví dụ :
することはです。
Việc lý giải tâm lý của quan khách là rất quan trọng

Trên đây là nội dung bài viết : 制 Nghĩa là gì せいげん とうひょう しんり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: