You dont have javascript enabled! Please enable it!

合同 司会 わく Nghĩa là gì ごうどう しかい わく

合同 司会 わく Nghĩa là gì ごうどう しかい わく

合同 司会 わく Nghĩa là gì ごうどう しかい わく
わく Nghĩa là gì ごうどう しかい わく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  わく

合同

Cách đọc : ごうどう
Ý nghĩa : cùng nhau
Ví dụ :
3きました。  さんしゃごうどうでしんさくのはっぴょうかいをひらきました。
3 công ty cùng nhau mỏ buổi công bố sản phẩm mới

司会

Cách đọc : しかい
Ý nghĩa : dẫn chương trình, MC
Ví dụ :
は司ですね。         はれはしかいがじょうずですね。
cô ấy rất giỏi làm MC

わく

Cách đọc : わく
Ý nghĩa : sôi lên
Ví dụ :
に励まされて勇がわいたよ。    ともだちにはげまされてゆうきがわいたよ。
Bạn bè động viên mà dũng khí của tôi sôi sục lên

Trên đây là nội dung bài viết : わく Nghĩa là gì ごうどう しかい わく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: