You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

四 三日 下 Nghĩa là gì ?し shi みっか mukka した shita

四 三日 下 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

四 三日 下 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?し shi みっか mukka した shita. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

Cách đọc : し shi
Ý nghĩa : bốn
Ví dụ :
しました。
Tôi đã vào trường đại học từ tháng 4

三日

Cách đọc : みっか mukka
Ý nghĩa : ngày mồng 3
Ví dụ :
くのにかかりました。
Phải tốn 3 ngày thư mới được gửi đến nơi

Cách đọc : した shita
Ý nghĩa : bên dưới
Ví dụ :
は机のにあった。
エレベーターでりましょう。
cái ví ở bên dưới bàn
Cùng đi xuống dưới thang máy nào

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?し shi みっか mukka した shita. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: