You dont have javascript enabled! Please enable it!

団地 作物 枯れる Nghĩa là gì だんち さくもつ かれる

団地 作物 枯れる Nghĩa là gì だんち さくもつ かれる

団地  作物  枯れる  Nghĩa là gì だんち さくもつ かれる
枯れる Nghĩa là gì だんち さくもつ かれる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  枯れる

団地

Cách đọc : だんち
Ý nghĩa : khu tổ hợp nhà ở
Ví dụ :
んでいます。
Em trai tôi đang sống ở khu tổ hợp nhà ở.

作物

Cách đọc : さくもつ
Ý nghĩa : hoa màu, cây trồng
Ví dụ :
はアジアではだ。
Lúa gạo là cây trồng quan trọng của khu vực châu Á.

枯れる

Cách đọc : かれる
Ý nghĩa : héo úa
Ví dụ :
瓶のが枯れました。
Hoa trong bình héo úa hết cả rồi.

Trên đây là nội dung bài viết : 枯れる Nghĩa là gì だんち さくもつ かれる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: