You dont have javascript enabled! Please enable it!

図書 別れ ボーナス Nghĩa là gì としょ わかれ ボーナス

図書 別れ ボーナス Nghĩa là gì としょ わかれ ボーナス

図書 別れ ボーナス Nghĩa là gì としょ わかれ ボーナス
れ ボーナス Nghĩa là gì としょ わかれ ボーナス. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  れ ボーナス

図書

Cách đọc : としょ
Ý nghĩa : sách
Ví dụ :
これはです。
Đây là sách nhi đồng

別れ

Cách đọc : わかれ
Ý nghĩa : sự chia li
Ví dụ :
れはいつでもしいものです。
Sự chia li lúc nào cũng sầu bi

ボーナス

Cách đọc : ボーナス
Ý nghĩa : tiền thưởng
Ví dụ :
はボーナスがたくさんました。
Năm nay có nhiều tiền thưởng

Trên đây là nội dung bài viết : れ ボーナス Nghĩa là gì としょ わかれ ボーナス. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: