国内 全体 後 Nghĩa là gì ?こくない ぜんたい のち

国内 全体 後 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

国内 全体 後 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?こくない ぜんたい のち. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

国内

Cách đọc : こくない
Ý nghĩa : nội địa
Ví dụ :
この携使えるのはだけです。
Điện thoại này chỉ sử dụng được trong nước

全体

Cách đọc : ぜんたい
Ý nghĩa : tổng thể
Ví dụ :
の80パーセントがしました。
80% trong tổng thể đã hoàn thành

Cách đọc : のち
Ý nghĩa : sau đó
Ví dụ :
は総臣になりました。
Sau đó anh ấy đã trở thành thủ tướng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?こくない ぜんたい のち. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :