You dont have javascript enabled! Please enable it!

変更 限り 式 Nghĩa là gì へんこう かぎり しき

変更 限り 式 Nghĩa là gì へんこう かぎり しき

変更 限り 式 Nghĩa là gì へんこう かぎり しき
Nghĩa là gì へんこう かぎり しき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

変更

Cách đọc : へんこう
Ý nghĩa : thay đổi
Ví dụ :
になりました。
Dự định đã thay đổi

限り

Cách đọc : かぎり
Ý nghĩa : giới hạn
Ví dụ :
りある源をにしよう。
Hãy coi trọng nguồn tài nguyên có hạn

Cách đọc : しき
Ý nghĩa : nghi lễ
Ví dụ :
らはを挙げました。
Họ đã tổ chức nghi lễ tại nhà thờ

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì へんこう かぎり しき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: