You dont have javascript enabled! Please enable it!

太る 冷房 別れる Nghĩa là gì ?ふろる furoru れいぼう reibou わかれる wakareru

太る 冷房 別れる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

太る 冷房 別れる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
れる Nghĩa là gì ?ふろる furoru れいぼう reibou わかれる wakareru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : れる

太る

Cách đọc : ふろる furoru
Ý nghĩa : béo mập
Ví dụ :
はすぐります。
Chị gái tôi béo lên nhanh

冷房

Cách đọc : れいぼう reibou
Ý nghĩa : máy lạnh
Ví dụ :
房をれてください。
Hãy bật máy lạnh lên

別れる

Cách đọc : わかれる wakareru
Ý nghĩa : chia tay
Ví dụ :
だちとれました。
tôi đã chia tay bạn tại nhà ga

Trên đây là nội dung bài viết : れる Nghĩa là gì ?ふろる furoru れいぼう reibou わかれる wakareru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: