You dont have javascript enabled! Please enable it!

定年 信念 乗り込む Nghĩa là gì ていねん しんねん のりこむ

定年 信念 乗り込む Nghĩa là gì ていねん しんねん のりこむ

定年  信念  乗り込む  Nghĩa là gì ていねん しんねん のりこむ
む Nghĩa là gì ていねん しんねん のりこむ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

定年

Cách đọc : ていねん
Ý nghĩa : tuổi về hưu
Ví dụ :
を迎える。
Ông ấy năm tới sẽ về hưu

信念

Cách đọc : しんねん
Ý nghĩa : lòng tin, niềm tin
Ví dụ :
に従いたいといます。
Tôi muốn theo đuổi lòng tin của bản thân

乗り込む

Cách đọc : のりこむ
Ý nghĩa : lên xe, lên tàu
Ví dụ :
あのがたくさんんだね。
Nhà ga đó có nhiều học sinh lên tàu nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : む Nghĩa là gì ていねん しんねん のりこむ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: