対談 中断 起源 Nghĩa là gì たいだん ちゅうだん きげん

対談 中断 起源 Nghĩa là gì たいだん ちゅうだん きげん

対談  中断  起源  Nghĩa là gì たいだん ちゅうだん きげん
源 Nghĩa là gì たいだん ちゅうだん きげん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

対談

Cách đọc : たいだん
Ý nghĩa : phỏng vấn, đối thoại
Ví dụ :
にそのが載っていたよ。
Trên báo có đăng cuộc đối thoại với nữ ca sỹ đó đấy

中断

Cách đọc : ちゅうだん
Ý nghĩa : gián đoạn, cách đoạn
Ví dụ :
のため、しました。
vì bị tàu dừng mà công việc của tôi đã bị gián đoạn

起源

Cách đọc : きげん
Ý nghĩa : khởi nguồn, nguồn gốc
Ví dụ :
源にがあります。
tôi có hứng thú rất lớn với khởi nguồn của ngôn ngữ

Trên đây là nội dung bài viết : 源 Nghĩa là gì たいだん ちゅうだん きげん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :