専攻 誓う オーケストラ Nghĩa là gì せんこう ちかう オーケストラ

専攻 誓う オーケストラ Nghĩa là gì せんこう ちかう オーケストラ

専攻 誓う オーケストラ Nghĩa là gì せんこう ちかう オーケストラ
攻 誓う オーケストラ Nghĩa là gì せんこう ちかう オーケストラ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 攻 誓う オーケストラ

専攻

Cách đọc : せんこう
Ý nghĩa : chuyên môn
Ví dụ :
では攻していました。
chuyên môn của tôi ở trường đại học là vật lý

誓う

Cách đọc : ちかう
Ý nghĩa : thề
Ví dụ :
にすることを誓ったの。
2 người đó đã thề cả đời sẽ ở bên nhau

オーケストラ

Cách đọc : オーケストラ
Ý nghĩa : dàn nhạc, ban nhạc
Ví dụ :
はオーケストラを揮しているの。
anh ta đang chỉ huy nhàn nhạc

Trên đây là nội dung bài viết : 攻 誓う オーケストラ Nghĩa là gì せんこう ちかう オーケストラ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :