You dont have javascript enabled! Please enable it!

引っ張る 焼ける 鉛筆 Nghĩa là gì ? ひっぱる hipparu やける yakeru えんぴつ enpitsu

引っ張る 焼ける 鉛筆 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

引っ張る 焼ける 鉛筆 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ける 鉛筆 Nghĩa là gì ? ひっぱる hipparu やける yakeru えんぴつ enpitsu. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ける 鉛筆

引っ張る

Cách đọc : ひっぱる hipparu
Ý nghĩa : kéo, lôi kéo
Ví dụ :
った。
Con gái đã kéo tay tôi

焼ける

Cách đọc : やける yakeru
Ý nghĩa : bị cháy,
Ví dụ :
けました。
Thịt đã bị cháy

鉛筆

Cách đọc : えんぴつ enpitsu
Ý nghĩa : bút chì
Ví dụ :
鉛筆をしてください。
Cho tôi mượn cái bút chì

Trên đây là nội dung bài viết : ける 鉛筆 Nghĩa là gì ? ひっぱる hipparu やける yakeru えんぴつ enpitsu. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: