You dont have javascript enabled! Please enable it!

採る 外出 スピーカー Nghĩa là gì とる がいしゅつ スピーカー

採る 外出 スピーカー Nghĩa là gì とる がいしゅつ スピーカー

採る 外出 スピーカー Nghĩa là gì とる がいしゅつ スピーカー
採る スピーカー Nghĩa là gì とる がいしゅつ スピーカー. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 採る スピーカー

採る

Cách đọc : とる
Ý nghĩa : thu hái
Ví dụ :
このではきのこが採れますよ。
Có thể hái nấm ở trên núi này đấy

外出

Cách đọc : がいしゅつ
Ý nghĩa : đi ra ngoài
Ví dụ :
です。
tôi định buổi chiều đi ra ngoài

スピーカー

Cách đọc : スピーカー
Ý nghĩa : cái loa
Ví dụ :
このスピーカーはがいいですね。
cái loa này chất lượng âm thanh rất tốt

Trên đây là nội dung bài viết : 採る スピーカー Nghĩa là gì とる がいしゅつ スピーカー. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: