You dont have javascript enabled! Please enable it!

掲示 薬品 頂戴 Nghĩa là gì けいじ やくひん ちょうだい

掲示 薬品 頂戴 Nghĩa là gì けいじ やくひん ちょうだい

掲示  薬品  頂戴  Nghĩa là gì けいじ やくひん ちょうだい
戴 Nghĩa là gì けいじ やくひん ちょうだい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 掲

掲示

Cách đọc : けいじ
Ý nghĩa : bảng thông báo
Ví dụ :
のスローガンを掲したよ。
Khẩu hiệu của đại hội đã có trên bảng thông báo.

薬品

Cách đọc : やくひん
Ý nghĩa : dược phẩm
Ví dụ :
棚からしたんだ。
Cô ấy lấy dược phẩm ra từ tủ bếp.

頂戴

Cách đọc : ちょうだい
Ý nghĩa : cho tôi
Ví dụ :
それ、ひとつ戴。
cái này cho 1 tôi 1 cái đi

Trên đây là nội dung bài viết : 掲 戴 Nghĩa là gì けいじ やくひん ちょうだい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: