You dont have javascript enabled! Please enable it!

支店 出来上がる 私立 Nghĩa là gì してん できあがる しりつ

支店 出来上がる 私立 Nghĩa là gì してん できあがる しりつ

支店 出来上がる 私立 Nghĩa là gì してん できあがる しりつ
がる Nghĩa là gì してん できあがる しりつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  がる

支店

Cách đọc : してん
Ý nghĩa : chi nhánh
Ví dụ :
したよ。     かれはしてんにてんきんしたよ。
cô ấy dã chuyển công tác đến chi nhánh rồi

出来上がる

Cách đọc : できあがる
Ý nghĩa : được hoàn thành
Ví dụ :
このがります。   このいえはらいねんできあがります。
ngôi nhà này năm sau sẽ được hoàn thành

私立

Cách đọc : しりつ
Ý nghĩa : tư lập
Ví dụ :
い。    しりつのだいがくはがくひがたかい。
học phí của các trường tư lập rất cao

Trên đây là nội dung bài viết : がる Nghĩa là gì してん できあがる しりつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: