文学者 用例 引き延ばす Nghĩa là gì ぶんがくしゃ ようれい ひきのばす

文学者 用例 引き延ばす Nghĩa là gì ぶんがくしゃ ようれい ひきのばす

文学者  用例  引き延ばす  Nghĩa là gì ぶんがくしゃ ようれい ひきのばす
ばす Nghĩa là gì ぶんがくしゃ ようれい ひきのばす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ばす

文学者

Cách đọc : ぶんがくしゃ
Ý nghĩa : nhà văn
Ví dụ :
です。
anh ta là nhà văn nổi tiếng

用例

Cách đọc : ようれい
Ý nghĩa : thí dụ
Ví dụ :
使ってしてください。
hãy sử dụng ví dụ và giải thích đi

引き延ばす

Cách đọc : ひきのばす
Ý nghĩa : kéo dài
Ví dụ :
ばしたわ。
Người dẫn chương trình đã kéo dái cuộc nói chuyện

Trên đây là nội dung bài viết : ばす Nghĩa là gì ぶんがくしゃ ようれい ひきのばす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :