You dont have javascript enabled! Please enable it!

月初め 同姓 長話 Nghĩa là gì つきはじめ どうせい ながばなし

月初め 同姓 長話 Nghĩa là gì つきはじめ どうせい ながばなし

月初め  同姓  長話  Nghĩa là gì つきはじめ どうせい ながばなし
Nghĩa là gì つきはじめ どうせい ながばなし. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

月初め

Cách đọc : つきはじめ
Ý nghĩa : đầu tháng
Ví dụ :
いつもめにいます。
tôi luôn gặp anh ta vào đầu tháng

同姓

Cách đọc : どうせい
Ý nghĩa : sự cùng họ
Ví dụ :
ではよ。
ở nhật bản việc vợ chồng cùng họ là rất phổ biến

長話

Cách đọc : ながばなし
Ý nghĩa : câu chuyện dài
Ví dụ :
をしているんだ。
mẹ tôi đang nói một câu chuyện dài qua điện thoại

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì つきはじめ どうせい ながばなし. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: