You dont have javascript enabled! Please enable it!

有効 集中 現象 Nghĩa là gì ゆうこう しゅうちゅう げんしょう

有効 集中 現象 Nghĩa là gì ゆうこう しゅうちゅう げんしょう

有効 集中 現象 Nghĩa là gì ゆうこう しゅうちゅう げんしょう
Nghĩa là gì ゆうこう しゅうちゅう げんしょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

有効

Cách đọc : ゆうこう
Ý nghĩa : hữu hiệu
Ví dụ :
の免許はまでです。
Bằng lái của tôi có hiệu lực tới năm sau

集中

Cách đọc : しゅうちゅう
Ý nghĩa : tập trung
Ví dụ :
しなさい。
Hãy tập trung vào việc học

現象

Cách đọc : げんしょう
Ý nghĩa : hiện tượng
Ví dụ :
ではきています。
Trong làng gần đây có hiện tượng lạ xảy ra

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ゆうこう しゅうちゅう げんしょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: