You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

木枯らし 締まる 週休 Nghĩa là gì こがらし しまる しゅうきゅう

木枯らし 締まる 週休 Nghĩa là gì こがらし しまる しゅうきゅう

木枯らし 締まる 週休 Nghĩa là gì こがらし しまる しゅうきゅう
枯らし 締まる Nghĩa là gì こがらし しまる しゅうきゅう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 枯らし 締まる

木枯らし

Cách đọc : こがらし
Ý nghĩa : gió lạnh
Ví dụ :
枯らしが吹いているよ。
bên ngoài gió lạnh đang thổi đấy

締まる

Cách đọc : しまる
Ý nghĩa : vững chắc, chắc chắn
Ví dụ :
レバーをすと締まります。
Vặn cái cần sang phải là đóng lại đó

週休

Cách đọc : しゅうきゅう
Ý nghĩa : kì nghỉ hàng tuần
Ví dụ :
うちのです。
công ty tôi một tuần nghỉ 2 ngày

Trên đây là nội dung bài viết : 枯らし 締まる Nghĩa là gì こがらし しまる しゅうきゅう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: