検索 投稿 指示 Nghĩa là gì けんさく とうこう しじ

検索 投稿 指示 Nghĩa là gì けんさく とうこう しじ

検索  投稿  指示  Nghĩa là gì けんさく とうこう しじ
稿 Nghĩa là gì けんさく とうこう しじ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 稿

検索

Cách đọc : けんさく
Ý nghĩa : sự tìm kiếm
Ví dụ :
ネットで索してみた。
tôi đã thử tìm kiếm tên mình trên mạng

投稿

Cách đọc : とうこう
Ý nghĩa : đăng bài, post bài
Ví dụ :
サイトにレシピを稿した。
Tôi đã đăng công thức lên trang nấu ăn

指示

Cách đọc : しじ
Ý nghĩa : chỉ thị
Ví dụ :
されたとおりにんでください。
hãy làm theo chỉ thị đã được yêu cầu

Trên đây là nội dung bài viết : 稿 Nghĩa là gì けんさく とうこう しじ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :