You dont have javascript enabled! Please enable it!

止む 九 昼間 Nghĩa là gì ?やむ yamu く ku ひるま hiruma

止む 九 昼間 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

止む 九 昼間 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?やむ yamu く ku ひるま hiruma. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

止む

Cách đọc : やむ yamu
Ý nghĩa : tạnh (tạnh mưa)
Ví dụ :
みました。
Mưa đã tạnh rồi

Cách đọc : く ku
Ý nghĩa : số chín
Ví dụ :
です。
Tôi dự định đi vào tháng 9

昼間

Cách đọc : ひるま hiruma
Ý nghĩa : ban ngày
Ví dụ :
してください。
Ban ngày hãy tắt điện đi

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?やむ yamu く ku ひるま hiruma. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: