You dont have javascript enabled! Please enable it!

減らす 隠れる 美術館 Nghĩa là gì ?へらす herasu かくれる kakureru びじゅつかん bijutsukan

減らす 隠れる 美術館 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

減らす 隠れる 美術館 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
らす 隠れる Nghĩa là gì ?へらす herasu かくれる kakureru びじゅつかん bijutsukan. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : らす 隠れる

減らす

Cách đọc : へらす herasu
Ý nghĩa : làm cho giảm
Ví dụ :
らしています。
Gần đây, tôi đang giảm việc ăn uống

隠れる

Cách đọc : かくれる kakureru
Ý nghĩa : ẩn nấp
Ví dụ :
陽が雲に隠れた。
Mặt trời đã nấp phía sau những đám mây

美術館

Cách đọc : びじゅつかん bijutsukan
Ý nghĩa : bảo tàng mỹ thuật
Ví dụ :
きました。
Hôm qua tôi đã đi tới bảo tàng mỹ thuật

Trên đây là nội dung bài viết : らす 隠れる Nghĩa là gì ?へらす herasu かくれる kakureru びじゅつかん bijutsukan. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: