You dont have javascript enabled! Please enable it!

火事 ナイフ 皆さん Nghĩa là gì ?かじ kaji ナイフ naifu みなさん minasan

火事 ナイフ 皆さん Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

火事 ナイフ 皆さん Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ナイフ さん Nghĩa là gì ?かじ kaji ナイフ naifu みなさん minasan. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ナイフ さん

火事

Cách đọc : かじ kaji
Ý nghĩa : hỏa hoạn
Ví dụ :
です。119してください。
Cháy, hãy gọi số 119

ナイフ

Cách đọc : ナイフ naifu
Ý nghĩa : dao
Ví dụ :
ナイフでった。
Tôi bị dao cắt đứt tay

皆さん

Cách đọc : みなさん minasan
Ý nghĩa : mọi người
Ví dụ :
さんにおがあります。
Tôi có chuyện muốn nói với mọi người

Trên đây là nội dung bài viết : ナイフ さん Nghĩa là gì ?かじ kaji ナイフ naifu みなさん minasan. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: