You dont have javascript enabled! Please enable it!

無害 衛生的 作り話 Nghĩa là gì むがい えいせいてき つくりばなし

無害 衛生的 作り話 Nghĩa là gì むがい えいせいてき つくりばなし

無害  衛生的  作り話  Nghĩa là gì むがい えいせいてき つくりばなし
害 衛 Nghĩa là gì むがい えいせいてき つくりばなし. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 害 衛

無害

Cách đọc : むがい
Ý nghĩa : vô hại
Ví dụ :
この農には害です。
loại thuốc trừ sâu này vô hại với con người

衛生的

Cách đọc : えいせいてき
Ý nghĩa : vệ sinh, sạch sẽ
Ví dụ :
このレストランは衛です。
nhà hàng này thì an tâm về mặt vệ sinh

作り話

Cách đọc : つくりばなし
Ý nghĩa : chuyện hư cấu
Ví dụ :
そのっていることはです。
chuyện mà đứa trẻ đó nói là truyện hư cấu

Trên đây là nội dung bài viết : 害 衛 Nghĩa là gì むがい えいせいてき つくりばなし. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: