You dont have javascript enabled! Please enable it!

着ける 一通り 内科 Nghĩa là gì つける ひととおり ないか

着ける 一通り 内科 Nghĩa là gì つける ひととおり ないか

着ける  一通り  内科  Nghĩa là gì つける ひととおり ないか
ける Nghĩa là gì つける ひととおり ないか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ける

着ける

Cách đọc : つける
Ý nghĩa : đỗ (xe)
Ví dụ :
けます。
Tôi đỗ xe ở lối vào.

一通り

Cách đọc : ひととおり
Ý nghĩa : đại khái, 1 lượt
Ví dụ :
んだの。
Tôi đã đọc qua bản hướng dẫn một lượt.

内科

Cách đọc : ないか
Ý nghĩa : nội khoa
Ví dụ :
で胃の調を診てもらったよ。
Tôi đã được kiểm tra tình trạng dạ dày ở khoa nội.

Trên đây là nội dung bài viết : ける Nghĩa là gì つける ひととおり ないか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: