You dont have javascript enabled! Please enable it!

知り合い ペース 作成 Nghĩa là gì ?しりあい ペース さくせい

知り合い ペース 作成 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

知り合い ペース 作成 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
い ペース Nghĩa là gì ?しりあい ペース さくせい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : い ペース

知り合い

Cách đọc : しりあい
Ý nghĩa : người quen
Ví dụ :
街でいをかけたよ。
Tôi đã gặp người quen ở trong phố

ペース

Cách đọc : ペース
Ý nghĩa : tốc độ
Ví dụ :
はとてもいペースでっているね。
Anh ấy đang chạy với tốc độ rất cao nhỉ

作成

Cách đọc : さくせい
Ý nghĩa : lập, tạo (văn bản,giấy tờ)
Ví dụ :
までにしてください。
Hãy lập các giấy tờ cần thiết trước ngày mai cho tôi

Trên đây là nội dung bài viết : い ペース Nghĩa là gì ?しりあい ペース さくせい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: