You dont have javascript enabled! Please enable it!

能力 判断 過ぎる Nghĩa là gì ?のうりょく noryoku はんだん handan すぎる sukiru

能力 判断 過ぎる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

能力 判断 過ぎる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ぎる Nghĩa là gì ?のうりょく noryoku はんだん handan すぎる sukiru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ぎる

能力

Cách đọc : のうりょく noryoku
Ý nghĩa : năng lực
Ví dụ :
のあるです。
Anh ấy là 1 nhân viên có năng lực

判断

Cách đọc : はんだん handan
Ý nghĩa : phán đoán
Ví dụ :
の判しい。
Phán đoán của anh ta là đúng

過ぎる

Cách đọc : すぎる sukiru
Ý nghĩa : vượt quá
Ví dụ :
ぎるのはい。
Thời gian trôi đi thật nhanh

Trên đây là nội dung bài viết : ぎる Nghĩa là gì ?のうりょく noryoku はんだん handan すぎる sukiru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: