You dont have javascript enabled! Please enable it!

複雑 平和 回る Nghĩa là gì ?ふくざつ fukuzatsu へいわ heiwa まわる mawaru

複雑 平和 回る Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

複雑 平和 回る Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
る Nghĩa là gì ?ふくざつ fukuzatsu へいわ heiwa まわる mawaru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

複雑

Cách đọc : ふくざつ fukuzatsu
Ý nghĩa : phức tạp
Ví dụ :
このプログラムはとてもです。
chương trình này rất phức tạp

平和

Cách đọc : へいわ heiwa
Ý nghĩa : hòa bình
Ví dụ :
このです。
Đất nước này hòa bình

回る

Cách đọc : まわる mawaru
Ý nghĩa : quay
Ví dụ :
のまわりをっています。
Trăng xoay vòng quanh trái đất

Trên đây là nội dung bài viết : る Nghĩa là gì ?ふくざつ fukuzatsu へいわ heiwa まわる mawaru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: