You dont have javascript enabled! Please enable it!

要点 真っ先 鈍い Nghĩa là gì ようてん まっさき にぶい

要点 真っ先 鈍い Nghĩa là gì ようてん まっさき にぶい

鈍い Nghĩa là gì ようてん まっさき にぶい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  鈍い

要点

Cách đọc : ようてん
Ý nghĩa : cốt lõi
Ví dụ :
だけえてください。
Hãy cho tôi biết cốt lõi của câu chuyện.

真っ先

Cách đọc : まっさき
Ý nghĩa : đầu tiên
Ví dụ :
えたの。
Tôi đã báo tin trúng tuyển cho bố mẹ đầu tiên.

鈍い

Cách đọc : にぶい
Ý nghĩa : ngu si, chậm chạm, cùn
Ví dụ :
が鈍いです。
Hôm nay đầu óc tôi cứ chậm chậm ấy.

Trên đây là nội dung bài viết : 鈍い Nghĩa là gì ようてん まっさき にぶい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: