You dont have javascript enabled! Please enable it!

見違える 合理的 自主的 Nghĩa là gì みちがえる ごうりてき じしゅてき

見違える 合理的 自主的 Nghĩa là gì みちがえる ごうりてき じしゅてき

見違える 合理的 自主的 Nghĩa là gì みちがえる ごうりてき じしゅてき
える Nghĩa là gì みちがえる ごうりてき じしゅてき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : える

見違える

Cách đọc : みちがえる
Ý nghĩa : nhìn nhầm, nhận nhầm
Ví dụ :
をしたらえるようになったの。
Vệ sinh xong, căng phòng trông khác hẳn

合理的

Cách đọc : ごうりてき
Ý nghĩa : hợp lý
Ví dụ :
をするです。
Cô ấy là người có cách suy nghĩ hợp lý

自主的

Cách đọc : じしゅてき
Ý nghĩa : tính tự chủ, độc lập
Ví dụ :
たちはいたわよ。
Học sinh đã tự chủ động mở hội học tập đó

Trên đây là nội dung bài viết : える Nghĩa là gì みちがえる ごうりてき じしゅてき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: