You dont have javascript enabled! Please enable it!

調整 疑問 応援 Nghĩa là gì ちょうせい ぎもん おうえん

調整 疑問 応援 Nghĩa là gì ちょうせい ぎもん おうえん

調整 疑問 応援 Nghĩa là gì ちょうせい ぎもん おうえん
調 応援 Nghĩa là gì ちょうせい ぎもん おうえん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 調 応援

調整

Cách đọc : ちょうせい
Ý nghĩa : sự điều chỉnh
Ví dụ :
、スケジュールの調をしています。
Bây giờ tôi đang điều chỉnh lịch trình

疑問

Cách đọc : ぎもん
Ý nghĩa : nghi vấn
Ví dụ :
かは疑です。
Lời anh ấy nói có đúng không thực sự là đáng nghi ngờ

応援

Cách đọc : おうえん
Ý nghĩa : cổ vũ
Ví dụ :
勢が応援に駆けつけてくれたよ。
Rất nhiều người đã chạy tới để cổ vũ cho tôi

Trên đây là nội dung bài viết : 調 応援 Nghĩa là gì ちょうせい ぎもん おうえん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: