âm hán việt và cách đọc chữ 備 定 流

âm hán việt và cách đọc chữ 備 定 流

âm hán việt và cách đọc chữ 備 定 流
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

備 – Âm Hán Việt : BỊ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : そな
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 備 :

(びひん):thiết bị
える(そなえる):chuẩn bị
け(そなえつけ): lắp ráp đồ đạc

定 – Âm Hán Việt : ĐỊNH

Cách đọc Onyomi : てい、じょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 定 :

(ていいん): sức chứa
(ていしょく): suất ăn
(ていきゅうび): ngày nghỉ định kì
(じょうぎ): thước kẻ

流 – Âm Hán Việt : LƯU

Cách đọc Onyomi : りゅう
Cách đọc Kunyomi : なが
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 流 :

(りゅうこう): lưu hành
れる(ながれる): chảy, trôi chảy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :