You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 児 歳 未

âm hán việt và cách đọc chữ 児 歳 未

âm hán việt và cách đọc chữ 児 歳 未
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

児 – Âm Hán Việt : NHI

Cách đọc Onyomi : に、じ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 児 :

(しょうにか):khoa nhi
童(じどう):thiếu nhi, nhi đồng

歳 – Âm Hán Việt : TUẾ

Cách đọc Onyomi : さい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 歳 :

(さい): ~ tuổi

未 – Âm Hán Việt : VỊ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 未 :

(みてい):chưa định
(みち):chưa biết
(みらい):tương lai gần
(み)~- chưa ~

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: