You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 刷 拡 様

âm hán việt và cách đọc chữ 刷 拡 様

âm hán việt và cách đọc chữ 刷 拡 様
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

刷 – Âm Hán Việt : XOÁT

Cách đọc Onyomi : さつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 刷 :

(いんさつ):sự in ấn

拡 – Âm Hán Việt : KHUẾCH

Cách đọc Onyomi : かく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 拡 :

(かくだい):phóng đại, khuếch đại

様 – Âm Hán Việt : DẠNG

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi : さま
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 様 :

(ようす):bộ dạng, thái độ, trạng thái
(さま):ngài ( cách nói lịch sự)
(どうよう):đồng dạng
(さまざま):nhiều loại, sự đa dạng

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: