âm hán việt và cách đọc chữ 協 願 観

âm hán việt và cách đọc chữ 協 願 観

âm hán việt và cách đọc chữ 協 願 観
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

協 – Âm Hán Việt : Hiệp

Cách đọc Onyomi : きょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 協 :

(きょうりょく):hợp tác

願 – Âm Hán Việt : Nguyện

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ねが-う
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 願 :

う(ねがう):nhờ

観 – Âm Hán Việt : Quan

Cách đọc Onyomi : かん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 観 :

(かんこう):tham quan
(かんきゃく):quan khách, khách tham quan

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :