You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 危 険 捨

âm hán việt và cách đọc chữ 危 険 捨

âm hán việt và cách đọc chữ 危 険 捨
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

危 – Âm Hán Việt : Nguy

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : あぶ-ない
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 危 :

(きけん):nguy hiểm
ない(あぶない):nguy hiểm

険 – Âm Hán Việt : Hiểm

Cách đọc Onyomi : けん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 険 :

(きけん):nguy hiểm

捨 – Âm Hán Việt : Xả

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : す-てる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 捨 :

てる(すてる):ném

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: