âm hán việt và cách đọc chữ 受 付 科

âm hán việt và cách đọc chữ 受 付 科

âm hán việt và cách đọc chữ 受 付 科
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

受 – Âm Hán Việt : Thụ

Cách đọc Onyomi : じゅ
Cách đọc Kunyomi : う-ける
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 受 :

(じゅしん):nhận tin
(じゅけん):dự thi
ける(うける):nhận

付 – Âm Hán Việt : Phó

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : つ-ける
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 付 :

ける(つける):gắn vào
ける(かたづける):dọn dẹp
(うけつけ):tiếp nhận
く(つく):gắn với, dính với

科 – Âm Hán Việt : Khoa

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 科 :

(かがく):khoa học
(げか):ngoại khoa
(きょうかしょ):sách giáo khoa
(ないか):nội khoa

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :