You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 商 個 相

âm hán việt và cách đọc chữ 商 個 相

âm hán việt và cách đọc chữ 商 個 相
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

商 – Âm Hán Việt : THƯƠNG

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 商 :

(しょうひん):hàng hóa
(しょうぎょう):thương nghiệp
(しょうてん):cửa hiệu, cửa hàng buôn bán
(しょうばい):thương mại, buôn bán

個 – Âm Hán Việt : CÁ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 個 :

(こ):đơn vị đếm các vật nhỏ, tròn
(ここ):từng, một
(こじん):cá nhân
(こべつ):cá biệt

相 – Âm Hán Việt : TƯƠNG

Cách đọc Onyomi : そう、しょう
Cách đọc Kunyomi : あい
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 相 :

 (そうとう):tương đương
(がいしょう):bề ngoài
(あいて):đối thủ, đối phương
(しゅしょう):thủ tướng
わらず(あいかわらず):như bình thường, như mọi khi
撲(すもう):vật sumo

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: