You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 希 望 申

âm hán việt và cách đọc chữ 希 望 申

âm hán việt và cách đọc chữ 希 望 申
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

希 – Âm Hán Việt : HI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 希 :

(きぼう):hi vọng

望 – Âm Hán Việt : VỌNG

Cách đọc Onyomi : ぼう
Cách đọc Kunyomi : のぞ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 望 :

(しつぼう):thất vọng
む(のぞむ):nguyện vọng
鏡(ぼうえんきょう):- ống nhòm, kính viễn vọng

申 – Âm Hán Việt : THÂN

Cách đọc Onyomi : しん
Cách đọc Kunyomi : もう
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 申 :

請(しんせい):sự thỉnh cầu, sự yêu cầu
む(もうしこむ):đăng kí
す(もうす):nói là, được gọi là
げる(もうしあげる):nói, phát biểu

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: